Porovnání všech položek výpočtu vodného 2019

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Zveřejněno: 30.4.2020
Sejmuto: 30.5.2020