Poplatky za odpad 2021

Informace o výši poplatku za směsný odpad a přidělování evidenčních a jednorázových známek

Zveřejněno: 16.12.2020
Sejmuto: 30.1.2021