Oznámení o převzetí písemnosti

Oznámení o převzetí písemnosti.

Oznámení o převzetí písemnosti pro p. Václava Korbela,
trvale bytem Hradiště čp.13, 335 44 Kasejovice.

Na Obecním úřadu v Hradišti je možno převzít písemnost ve věci „ Oznámení o zahájení  řízení o návrhu  na  zrušení  údaje o místu trvalého pobytu“.

V Hradišti dne 23.5.2007

Zveřejněno: 23.5.2007
Sejmuto: 06.6.2007