Oznámení o převzetí písemnosti

Oznámení o převzetí písemnosti.

Oznámení o převzetí písemnosti pro p. Václava Korbela,
trvale bytem Hradiště čp.13, 335 44 Kasejovice.

Na Obecním úřadu v Hradišti je možno převzít písemnost ve věci „ Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí“.

V Hradišti dne 7.6.2007

Zveřejněno: 07.6.2007
Sejmuto: 22.6.2007