Oznámení č.j.: SPU 487896/2019/Šr.

Oznámení č.j.: SPU 487896/2019/Šr. o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Zveřejněno: 04.12.2019
Sejmuto: 20.12.2019