Oznámení

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Podle ustanovení § 16 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentua o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů, informuji o počtu a sídlech volebníchokrsků v Obci Hradiště

- volební okrsek č. 1 -Hradiště, Hradiště čp. 81 – Klubovna u hřiště

- volební okrsek č. 2 – Bezděkov, Bezděkov čp. 25 – Úřadovna OÚ

V Hradišti, dne 8.04.2014

Ladmanová Jaroslava
starostka

Zveřejněno: 08.4.2014
Sejmuto: 24.5.2014