OSLAVA DNE MATEK V HRADIŠTI dne 10.5.2014

V Hradišti v místní klubovně se sešly ženy ze tří našich obcí, aby oslavily svůj den matek.

 K dobré náladě a pohodě přispěl pan Velíšek se svojí harmonikou. A samozřejmě i děti z Hradiště, které si připravily pásmo básniček pro všechny maminky.
Kulturní komise zajistila malé pohoštění a dárek pro všechny přítomné ženy.

Jana Bláhová