OSLAVA DNE MATEK V HRADIŠTI 2016

Kulturní komise při OÚ Hradiště uspořádala pro ženy 7. května 2016 v místní klubovně v Hradišti oslavu „Dne matek“.

 Po krátkém přivítání všech přítomných žen přišlo na řadu velké překvapení v podobě tanečního vystoupení žáků „Základní umělecké školy Blatná“. Žáci předvedli několik tanečních vystoupení jak ve skupině, tak i ve dvojicích pod vedením paní učitelky Loukotové. Po tomto vystoupení přítomné děti rozdaly všem ženám kytičku s tulipánovým zápichem. Nastala volná zábava doplněná chutným občerstvením. A protože oslava bez hudby není ta pravá zábava, tak nám k poslechu a tanci zahrála vynikající dvojka „MALA BEND“.
Oslava se vydařila, bylo veselo a všichni byli spokojeni. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravách oslavy podíleli. Děkuji sponzorovi této akce panu Petru Braunovi a panu Milošovi Lehečkovi za krásnou prezentaci této akce. Už se všichni těšíme na další setkání.
Za Kulturní komisi při OÚ Hradiště- Jana Bláhová