Opatření obecné povahy - hranice z 16.3.2020

Opatření obecné povahy - dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Zveřejněno: 16.3.2020
Sejmuto: 16.4.2020