Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2022

V sobotu 4. 6. 2022 se téměř přesně na den po deseti letech konala v Hradišti Okrsková hasičská soutěž.

Poslední dva roky se díky Covidu – 19 okrsková soutěž konat nemohla. Jelikož se hasičské sbory z okrsku Kasejovice takhle dlouho nemohly střetnout, byla to možnost pro všechny sbory, aby ukázaly své hasičské dovednosti. Pro domácí SDH Hradiště to znamenalo několik předchozích víkendů usilovné práce a trénování hasičských dovedností. V den soutěže se dostavilo z okrsku Kasejovice devět týmů mužů, jeden tým žen a ukázku dětského týmu přijelo ukázat SDH Tchořovice. Po zahájení hasičské soutěže a upřesnění všech pravidel následovaly štafety mužů. Štafeta se běhala dle platných pravidel hasičské soutěže. Po skončení štafety mužů přišla na řadu štafeta žen z SDH Polánka. Jako další přišla na řadu ukázka požárního sboru v podání dětí ze Tchořovic. Tato ukázka byla zdařilá a byla odměněna velkým potleskem. Poté následovaly hasičské útoky mužů a jako třešnička na dortu byl útok žen z Polánky. Následovalo vyhlášení výsledných časů všech soutěžících a předání cen jednotlivým sborům. Okrskovou soutěž vyhrálo družstvo z Polánky. Domácí SDH Hradiště se umístilo na pátém místě. Celý průběh soutěže byl komentován panem Karlem Sudou, za což mu patří velké díky. Po celé soutěžní odpoledne panovala dobrá nálada, která vydržela až do večerních a nočních hodin. Večer všem přítomným zahrála k poslechu a tanci skupina Kudrnáči. Osobně si myslím, že si okrskovou soutěž a následnou zábavu všichni přítomní náležitě užili. Jménem SDH Hradiště bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci soutěže.

Za SDH Hradiště: starosta sboru Josef Krejčí

 

Autor článku: Josef Krejčí
Autor fotografií: Josef Krejčí