Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012

V sobotu, 16. 6. 2012 tomu bylo bezmála 20 let, kdy se do Hradiště opět sjely hasičské sbory z okrsku Kasejovice, na každoročně pořádanou Okrskovou hasičskou soutěž

. Klasické soutěže se zúčastnilo 11 týmů, včetně domácího družstva pod vedením Jana Bláhy, které mělo tento rok svou premiéru. Přípravy na soutěž probíhaly téměř s dvouměsíčním předstihem, které při samotné soutěži byly chvályhodně zúročeny. Výsledkem každonedělního trénování byla snožmo přeskočená zeď Matějem Topinkou.
První místo obsadilo družstvo z Nezdřeva, po vydařeném požárním útoku s časem 91 vteřin. Domácí družstvo obsadilo sedmé místo, po nevydařeném požárním útoku, spolu s družstvem z Oselec. Mezi zúčastněnými byly rovněž ženy z SDH Kladrubce, které předvedly požární útok. K vidění byla také ukázka koňské stříkačky v podání zdatných hasičů z Polánky a nechyběla ani ukázka historické stříkačky při požárním útoku v podání hasičů z Kotouně. Na závěr soutěže Kasejovičtí hasiči předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z auta, při demonstrované dopravní nehodě, se současnou asistencí záchranné služby z Blatné.
Příznivci hasičů a místní občané vytvořili dobrou diváckou kulisu a doufám, že si ve společnosti soutěžících družstev užili krásné sobotní odpoledne. Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry a účastnické ceny. Celým dnem provázel pan Karel Suda, velitel SDH Kasejovice, za což mu patří veliké „díky“.
„Jménem SDH Hradiště bych chtěl poděkovat sponzorům soutěže, jmenovitě Monice Šlajsové z Chanovic a přátelům místní klubovny, kteří se podíleli na spoluorganizaci akce“.
Za SDH Hradiště: Petr Braun ml.