Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 3.12.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.