Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013

Zveřejněno: 06.5.2014
Sejmuto: 21.5.2014