Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2008

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2008


Příjmové položky          
             
          Návrh rozpočtu
4121 Neinvestiční dotace od obcí 810000
2141 Příjmy z úroků 5700
Celkem příjmy     815700  
 
Výdajové položky        
             
3721/5021 Dohoda o pracovní činnosti - účetní 4000
3721/5169 Služby PVT 7700
3721/5169 Svozy neb.odpadu,admin.práce RRA 1140000
6310/5163 Služby peněžních ústavů 4200
Celkem výdaje     1155900 ***
***Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek ve výši 340.200,- Kč bude
uhrazen z finančních prostředků minulého roku. Stav účtu Svazku obcí okresu
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2007 činil 798.808.79 Kč.

Zveřejněno: 29.1.2008
Sejmuto: 13.2.2008