Návrh rozpočtu 2008

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2008.

Pozpočet 2008 - návrh

v tis. Kč

Příjmy  
 
Daň z příjmu fyzických osob 560 640
Daň z příjmu právnických osob 460 000
Daň z přidané hodnoty 680 000
Místní poplatek za odpady 130 000
Místní poplatek za psy 4 000
Správní poplatky 3 000
Daň z nemovitostí 260 000
Splátky půjček od obyvatelstva 18 500
Slátky půjček-FRB 28 500
Dotace- výkon místní správy 7 200
LES-hospodaření 271 000
Pitná voda 4 000
Byty-nájemné 81 300
Nebytové prostory-nájemné 1 320
Pronájem pozemků 1 140
Splátky úroků z půjček 12 700
Úroky z účtu 10 000
Splácení ůroku-FRB 1 700
   
Příjmy celkem 2 535 000
   
Výdaje  
 
LES-hospodaření 212 500
Silnice-opravy a údržba 11 000
Dopravní obslužnost 5 160
Mateřská škola-příspěvek 25 000
Základní škola-příspěvek 45 000
Sraz rodáků v Hradišti 60 000
Místní noviny-náklady 4 000
Kulturní komise 10 000
Hry bez hranic 2008 40 000
Bytové hospodářství 25 000
Veřejné osvětlení 97 000
Příspěvek na ekolog.vytápění 20 000
Likvidace odpadů 250 000
Příspěvek do Svazku pro odpad.hosp. 4 700
Péče o vzhled obce a veř.zeleň 60 000
Hasiči- činnost sdružení 35 000
Odměny zastupitelstva obce 110 000
Činnost místní správy 1 490 900
Služby peněžních ústavů 8 000
Pojištění majetku obce 21 500
PRÁCHEŇSKO-příspěvek do svazku 240
   
   
Výdaje celkem 2 535 000

Zveřejněno: 30.1.2008
Sejmuto: 14.2.2008