Mimořádné opatření č.j.: MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Zveřejněno: 07.4.2020
Sejmuto: 07.5.2020