Mimořádné opatření č.j.: MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Zveřejněno: 01.4.2020
Sejmuto: 01.5.2020