Mimořádné opatření č.j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Zveřejněno: 31.3.2020
Sejmuto: 30.4.2020