Mimořádné opatření č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zveřejněno: 19.3.2020
Sejmuto: 19.4.2020