Mikuláš v Hradišti 2007

Mikuláš v Hradišti 5.12.2007

Do obce Hradiště se i letos dostavil Mikuláš, anděl a čerti, tentokrát v režii našich hasičů. Pro naše nejmenší připravili malé dárečky, pro sebe si objednali nové kostýmy. Tohoto úkolu se zhostila pí. Bláhová a pí. Braunová, za to jim patří poděkování. Jejich zásluhou to Mikulášovi, andělovi i čertům velmi slušelo!
V každé navštívené rodině děti přednesly básničku nebo zazpívaly. Odměnou jim byly připravené sladkosti.
Čertovské rejdění se vydařilo, setkalo se i s kladným ohlasem navštívených rodin.
V Hradišti L.P. 5.12. 2007
Mikuláš, Anděl a čerti
Foto: Bláhová Jana