Maškarní bál v Bezděkově 2020

Tradiční maškarní bál byl naplánovaný na 15. února 2020.

 Kdo se těšil, tak si tento datum pečlivě hlídal ve svém kalendáři. Sobotní odpoledne plné hudby, tance, dobrot, soutěží a odměn si užívaly do večerních hodin nejen děti, ale i řada dospělých. Málokdo by uvěřil, že se do bezděkovské školy vejde více než stovka lidí. Pořadatelé napočítali 40 dětí v nejrůznějších maskách a přes 60 dospěláků. Po krásně barevně vyzdobené třídě pobíhaly nejrůznější pohádkové i filmové postavičky a zvířátka. Touha, stát se alespoň na jediné odpoledne princem, princeznou nebo jinou maskou, ovládla i řadu dospěláků. Členové královské rodiny provázeli děti soutěžemi i při tanci. O hudební doprovod se skvěle postaral Zdeněk Suda z Bezděkova. Vyhověl vždy každému přání o zahrání oblíbeného hitu, ba i těch dávno zapomenutých. Více kolová soutěž židličkovaná nebo tanec s balónky měla vždy svého vítěze a rovněž krásná tombola našla své malé majitele. Děkujeme za podporu OÚ Hradiště a všem, kteří pomohli tak pestrou a bohatou tombolu vytvořit. Truhlářství Karel Čada Bezděkov, Vinařství Lahofer Václav Šulc Bezděkov, Mini ZOO Praha, Ladmanovi, Čadovi, Šulcovi, Rolníkovi a Sudovi z Bezděkova, Palečkovi Nezdřev. Malí tanečníci průběžně doplňovali energii vysoutěženými jedlými odměnami, ale především napečenými dobrůtkami od skvělých místních i přespolních pekařek, kterým patří také naše vřelé poděkování. Občerstvení jako každý rok perfektně zajistili bezděkovští hasiči. Děkuji rovněž všem, kteří věnovali svůj volný čas přípravám i úklidu. Ze spokojených a usměvavých tváří se dalo vyčíst, že se i letošní maškarní vydařil, že se časová investice pomocníků pro potěchu těch nejmenších vyplatila. Masopustní veselí sice skončilo, ale snad se můžeme společně těšit na to příští. V bezděkovské škole za rok na viděnou.
Šulcová O.