Maškarní bál v Bezděkově 2014

Nebudu lhát, když řeknu: „Dětský maškarní bál v Bezděkově se opět vydařil.“

Účast dětí byla překvapivá vzhledem ke koncentraci maškarních bálů v okolí. Velice si ceníme toho, že jsme obstáli v tak velké konkurenci.
V bezděkovské škole za hudebního doprovodu zástupců kapely Z Vršku pod vedením pana Herberta Zelenky rejdilo po parketu 25 dětí v nejrůznějších maskách od nejmenších až po ty větší školáky. Zapojili se samozřejmě i dospělí. A nejen do tance. Připravené soutěže byly pro některé velkým lákadlem. A dalším velkým lákadlem pro přítomné děti byla tradiční bohatá tombola. Touto cestou děkujeme všem sponzorům tomboly a celé akce, kteří darovali věcné ceny nebo finanční hotovost: Bezděkovští čerti, Truhlářství Karel Čada, Truhlářství Josef Suda, Drogerie Kasejovice - Dana Jakubčíková, prodejna COOP Kasejovice - Anna Krátká, Leifheit s.r.o. Blatná, Vinařství Lahofer a.s. Znojmo - Václav Šulc, Dvůr Lnáře s.r.o., Lucie Eretová, Vladislava Kinská, Šoupovi, Ladmanovi, Šulcovi, Vaněčkovi. Další vřelé poděkování patří členům bezděkovského hasičského sboru, kteří se postarali o občerstvení a příjemné prostředí. Maminkám, babičkám, tetám a všem ostatním ženám děkujeme za napečené sladké dobroty a za veškerou pomoc při přípravách maškarního bálu. Těšíme se na příští rok.
Olga Šulcová