Maškarní bál v Bezděkově 2010

V sobotu 20.února se konal v Bezděkově maškarní bál.

 Již počtvrté se tu na parketu sešly různé pohádkové i jiné postavičky. Mezi dováděním na parketě při hudbě p. Baloga se pobavily různými soutěžemi a hrami. Oblíbené „židličkové“ se zúčastnili i dospělí. Nechyběla ani bohatá tombola, tentokrát připravená zvlášť pro kluky a zvlášť pro děvčata, do které přispěl p. Suda, p. Čada, p. Eretová, p.Ladmanová a členky komise. Velký dík patří i bezděkovským ženám, které napekly sladké pohoštění pro všechny zúčastněné. Také místní hasiči opět připravili příjemné prostředí a postarali se i o občerstvení. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale i všem, kteří svou účastí přispěli k velmi vydařené akci.
Hana Punčochářová
Foto: Blanka Antošová