MAŠKARNÍ BÁL V BEZDĚKOVĚ

V sobotu 2. února 2013 uspořádala kulturní komise Obecního úradu Hradiště v bezděkovské škole tradiční Dětský maškarní bál.

Zavítalo sem 25 dětí přestrojených do nejrůznějších kostýmů v doprovodu svých blízkých. Tentrokrát bylo nejvíce princezen, ale zavítali sem i čert, vodník, šašek nebo kovbojové a řada dalších masek. Odpoledne si děti užívaly za hudebního doprovodu pana Baloga a nechyběly ani soutěže. Vyvrcholením celého odpoledne byla tombola, která byla opravdu pestrá a bohatá. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli do tomboly věcnými dárky nebo finanční hotovostí. Děkujeme touto cestou: Truhlářství Karel Čada, Truhlářství Josef Suda, Proxima Nezdřev, Drogerie Jakubčík Kasejovice, Blatenská ryba s.r.o., Dvůr Lnáře s.r.o., Lenka Chaloupková, Bezděkovští čerti, Ladmanovi, Šulcovi a Lucie Eretová z Bezděkova. Velké a upřímné poděkování patří také všem, kteří se na přípravě a průběhu celého odpoledne podíleli. O příjemně vytopené prostředí a zajištění občerstvení se postarali členové místního hasičského sboru a sladké dobroty napekly maminky a babičky. Tanečky se opět protáhly až do pozdních odpoledních hodin. Děti si na závěr rozebraly i balónkovou výzdobu a odcházely domů spokojené. Myslím, že za dětský úsměv a radost takové starání a přípravy stojí. Nashledanou zase příští rok.
Šulcová Olga