Maškarní bál 2024

Maškarní 2024 v Bezděkově se vydařilo.

V sobotu 27. ledna bezděkovská škola opět ožila. Ze třídy se ozývaly dětské hlasy, po chodbě pobíhaly děti… Žádný školní řád a osnovy, jak by to na první pohled mohlo vypadat, ale maškarní rej. Třída se zaplnila do posledního místa a po několika letech se o živý hudební doprovod opět postarala naše oblíbená kapela Z Vršku. Občerstvení se na výbornou ujali místní hasiči a skvělé sladké dobroty napekly maminky a babičky. Díky sponzorům byla i letošní tombola pestrá a děti měly z výher velkou radost. Tombolu podpořili: OÚ Hradiště, Truhlářství Karel Čada Bezděkov, Vinařství Lahofer Václav Šulc Bezděkov, Čadovi, Šulcovi, Rolníkovi, Sudovi a Vladěna Kinská z Bezděkova, Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice, Klaus Timber a.s.
Přes čtyřicet dětí v nejrůznějších maskách si celé odpoledne užívaly při tanci a tradičních soutěžích. Při tanci s balónky byly poslední taneční páry tak výborné, že jejich výkon nepokazily ani nejrůznější kreace, které měly předvádět. Balónky jim mezi čely držely, jako by byly přilepené. Když nehrála kapela, vyplnily děti přestávku svými pěveckými výkony. Odvahu zazpívat našli spíše ty nejmenší děti a nejčastěji se přes mikrofon ozvalo: „Travička zelená……“. Zřejmě aktuální písnička ze školky. Nebo je nejoblíbenější stejně jako židličkovaná, kterou jsme celý bál ukončili. Té se v posledním kole s největšími dětmi utkali i někteří dospěláci a nevedli si zrovna špatně. Vyhráli však ti nejlepší. Třída se postupně začala vyprazdňovat, děti odcházely spokojené, usměvavé, i když dost unavené. Velké poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli ke skvělé akci a také těm, kteří se vzorně ujali i konečného úklidu.

Autor článku: Olga Šulcová
Autor fotografií: Olga Šulcová