Květnové slavení v bezděkovské škole

Akce SVÁTEK MATEK

Druhá květnová neděle patří všem maminkám, a tak se slavilo i v bezděkovské škole. Tato neděle připadla na 8.května. Bylo tedy hned několik důvodů k oslavám – Svátek matek, Den vítězství nebo jen prosluněná sváteční nedělea možnost k setkání. Obec Hradiště připravila milé posezení a nejen pro maminky. Sešli se tu obyvatelé Bezděkova,Hradiště a Zahorčiček, kteří strávili v prostorách bývalé školy příjemné nedělní odpoledne. K tanci a poslechuvyhrávali až do večerních hodin bratři Pepík a Luboš Naušovi. Na malou chvilku všechny přítomné překvapily nejmladší členky uskupení Mažoretky Prezioso z Blatné se svým tanečním vystoupením s třásněmi. Jejich uměnídiváci ocenili bouřlivým potleskem. K příjemnému posezení přispělo i výborné občerstvení, jídla a pití bylo dostatek. Poděkování za vydařenou akci patří všem pořadatelům v čele s paní starostkou. Díky jejich píli a času strávenému připřípravách v průběhu akce i konečném úklidu, mohl každý, kdo přijal pozvání, prožít slavnostní nedělní odpoledne.


Za OÚ Hradiště Šulcová Olga