Kovář Antonín Lehečka

Asi nejznámějším rodákem Hradiště je kovář Antonín Lehečka.

 Jeho kovářské mistrovství proslulo v širokém okolí a bylo o něm napsáno mnoho dobových článků v novinách a časopisech. Narodil se v roce 1903 ve Vídni. Dodnes je možné si v okolí jeho domu prohlédnout jím vytvořené "železné království", které po jeho smrti v roce 1978 velmi pečlivě udržuje jeho syn Miloš Lehečka.
Jeden z dobových článků, který popisuje život a tvorbu Antonína Lehečky.

Kovářovo Království
Ne, v tomto království nevládne král, původním povoláním kovář, ani pan král Kovář. Tohle maličkaté královstvíčko svýma vlastníma rukama a pro potěšení nejen svoje postavil v Hradišti zdejší kovář Antonín Lehečka.
Svému království se však mohl věnovat jen po chvilkách, jeho chlapskou kovářskou práci potřebovali v JZD. Za svých mladých časů byl dvanáct let na zkušené u různých starých mistrů a jeho zručnost se stala skutečně mistrovskou. Vrátil se do Hradiště a zůstal tu nadobro. Jeho kovářské nářadí poznali dobře koně a později zemědělské stroje. Však by v místním družstvu mohli dosvědčit, kolik prospěšné práce vykonal pro celý kolektiv družstva.
Takový šikovný kovář má volného času velice poskrovnu. Ale když si kovář Lehečka nějaký vyšetřil, vždycky ho věnoval své zálibě - svému království. Z odpadu různého nepotřebného železného materiálu tvořil starodávné hrady a zámky, ozdobné lucerny a mnoho dalších drobných věcí, které jezdí k jeho chalupě obdivovat lidé z celého okolí a dokonce i ze vzdálených míst naší země.
Na jedné z těch mistrovských prací je spodobněn stisk dvou rukou a nad nimi je poznamenáno, že si tady, v Hradišti, v pětačtyřicátém roce, poprvé stiskli pravici vojáci Sovětské armády s vojáky americkými. Kovář Lehečka tehdy v pětačtyřicátém, po osvobozeni naší vlasti Sovětskou armádou, koval zrovna sovětským vojákům koně, když se tu zároveň zastavili vojáci americké armády, kteří projížděli od západu západočeským krajem. Tak byl kovář Lehečka ve své kovárně svědkem přátelského aktu. Jako kronikář to zaznamenal do obecní kroniky (psal ji přes dvacet let) a jako kovář to spodobnil kovářským kladivem do kovu. Postavit malinkaté království, vytvořit z kovu výjevy z pohádek je práce titěrná a velmi pracná. Není králem a nevládne svým poddaným, ale na jeho dvoře (který je krásnější než královský), před domem i podél silnice stojí téměř padesát staveb, kde by se mohly odehrávat pohádky. Je tu království pracovitých rukou, které odvádějí do pohádek nejen kluky a holčičky, ale i maminky a táty.

Současné fotografie některých kovářských výrobků Antonína Lehečky.Fotografie a informace poskytla rodina Miloše Lehečky z Hradiště.