KONEC PRÁZDNIN 2014

Utekly dva měsíce prázdnin jako voda.

 Nástup do školek a škol ťuká na dveře. Proto kulturní komise při OÚ Hradiště pozvala na sobotu 30. srpna děti i rodiče na hřiště u klubovny rozloučit se s prázdninami. Sluneční den nám přál a tak se děti vydováděly a zasoutěžily si v šesti disciplínách . Poděkování patří maminkám a babičkám za sladkou odměnu, kterou pro děti připravily. Musím také poděkovat „Sboru dobrovolných hasičů z Hradiště“, kteří si udělali čas na hraní s dětmi a paní Aleně Braunové , která umožnila dětem jízdu na koních. Rozzářené oči, radost z her a zábavy je určitě vidět i na našich fotografiích.
Jana Bláhová