Kaplička v Zahorčičkách

Kaplička v Zahorčičkách na návsi.

Fotogalerie: