Jmenování zapisovatelů pro volby

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“.

Obec Hradiště
Hradiště 62
335 44 p.Kasejovice
tel: 371595129
E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“. Starosta obce Hradiště jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“ takto:

Volební okrsek č.1 – Hradiště – Marie Sudová, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
Volební okrsek č.2 – Bezděkov – Olga Šulcová, Bezděkov 7, 335 44 Kasejovice

V Hradišti dne 3.9.2008.

Za obec Hradiště: Braun Petr
starosta obce

Zveřejněno: 04.9.2008
Sejmuto: 19.10.2008