Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014

Dle § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí takto:

  •  volební okrsek č. 1 -Hradiště, Hradiště čp. 81 – Klubovna u hřiště
    zapisovatel: Daniela Benešová
  • volební okrsek č. 2 – Bezděkov, Bezděkov čp. 25 – Úřadovna OÚ
    zapisovatel: Olga Šulcová

V Hradišti, dne 11.04.2014

Ladmanová Jaroslava
starostka

 

Zveřejněno: 11.4.2014
Sejmuto: 24.5.2014