Jaro v Bezděkově

Jaro je tu a s ním spojený úklid.


Dny se pomalu prodlužují, příroda se probouzí. Jaro je tu a s ním spojený úklid. Tentokrát sibezděkovští hasiči naplánovali úklid prostranství kolem místní školy. Především pořezat staré stromya nalétané dřeviny. Za dvě odpoledne byla škola k nepoznání. Zásluhu na tom mají skoro dvě desítkyčlenů místního hasičského sboru, kteří se těchto brigád zúčastnili. Všem patří velké poděkování.