Jak jsme v Bezděkově čekali na Vánoce 2022

Doba předvánoční neboli adventní je příležitostí k setkávání a také dobou příprav.

Křesťané očekávají narození Spasitele Ježíše Krista. Ale věřím, že nejen oni se těší na příchod malého Ježíška. Nastává krásný čas. Osobního setkávání jsme si za poslední roky v předvánočním čase moc neužili, proto je dobré uchopit každou příležitost potkat se s lidmi ze vsi nebo s blízkými a přáteli, popovídat a přitom třeba vytvořit něco krásného. Abychom mohli z těchto chvil a výtvorů dál čerpat.

První taková příležitost se naskytla hned o první adventní neděli 27. listopadu odpoledne. Sešli jsme se při zdobení stromečku v parku před kostelem. Zatímco členové místních hasičů instalovali světýlka, ostatní natěšeně očekávali, až se strom poprvé rozsvítí. Potom jsme si společně pochutnali na teplém svařáku a děti se zahřívaly čajem a pochutnávaly si na vánočních sušenkách. Akce to byla neplánovaná, přesto, díky dnešním moderním technologiím a sociálním sítím, s vysokou účastí a příjemným zážitkem. A to byl teprve začátek Adventu.

 

Autor článku: Olga Šulcová
Autor fotografií: Olga Šulcová