Informace o počtu a sídle volebních okrsků volby 10. a 11. října 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Hradiště ve dnech 10. a 11. října 2014.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starostka obce Hradiště podle § 15 písm. g)  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuje  o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Hradiště  ve dnech 10. a 11. října 2014.

Volby se uskuteční v obci Hradiště ve dvou volebních okrscích:

Volební okrsek č.1  
- volební místnost v klubovně u hřiště, Hradiště čp. 81,  pro voliče s trvalým pobytem v obci Hradiště

Volební okrsek č.2  
- volební místnost v budově OÚ v Bezděkově, Bezděkov čp.25, pro voliče s trvalým pobytem v obci Bezděkov a obci Zahorčičky.

V Hradišti dne 6.8.2014.

Jaroslava Ladmanová – starostka obce

Zveřejněno: 07.8.2014
Sejmuto: 11.10.2014