Informace

o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství "ZEM 2007" a žádost o spolupráci ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
NA PADESÁTÉM 81, 10082 PRAHA 10

SAMOSTATNÉ ODDÉLENNÍ TERÉNNÍCH ZJIŠŤOVÁNÍ
Slovanská alej 36. 326 64 Plzeň

V Plzni dne 20. srpna 2007
Č. j.: 273/2007-3004
Počet listů: 3
Počet příloh/počet listu příloh: 2/2
Vyřizuje: Mgr. Evženie Siudová
Tel./Fax: 377 612 265/377 612 219
E-mail: evzenie.Siudova@CZSo.CZ

Obecní úřad Hradiště, k rukám starosty

Věc: Informace o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství "ZEM 2007" a žádost o spolupráci ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 za účelem aktualizace údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání - Agrocenzu 2000. Letošní šetření je posledním ze tří výběrových zjišťování mezi celoplošnými cenzy. Jako členská země Evropské unie provádíme šetření podle nařízení Komise (ES) č. 204/2006 a s finančním příspěvkem EU.
Vaše obec byla metodou náhodného výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce. Podle znění §13 zákona č. 89/1995 Sb., ostatní statistické službě, věznění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. V této souvislosti se na Vás obracíme se žádostí o informování občanů Vaší obce o této akci. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob, podnikům právnických osob zašle ČSÚ výkaz poštou.
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů na ČSÚ. Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15. listopadu 2007.
Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 se vztahuje, stejně jako v roce 2000, na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo 1 500 m" intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny), nebo 1 000 m" vinic, nebo 300 m" skleníků a pařenišť, nebo chov 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks drůbeže, nebo 100 ks králíků či kožešinových zvířat.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Plzni dne 20. srpna 2007

Ing. Milena Prokopová - vedoucí SOTZ Plzeň

Zveřejněno: 27.8.2007
Sejmuto: 13.9.2007