Informace

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště.

Obec Hradiště
Obecní úřad Hradiště

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště

Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, svolaného dosavadním starostou obce Petrem Braunem  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Hradiště – klubovna u hřiště, Hradiště  č. p. 81

Doba konání:

10.11. 2010  od 19:00 hodin

Navržený
program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Hradiště, dne 1.11.2010
Braun Petr
dosavadní starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 01.11.2010
Sejmuto: 10.11.2010