Evropský sociální fond a naše obec

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V roce 2007 pracovní místa vytvořená v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) i za pomoci příspěvku z Evropského sociálního fondu v rámci projektu Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace.

Celkem bylo v obci Hradiště v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 15 913 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 11 934,75 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací apod. Takto vytvořené pracovní místo je ve svých důsledcích prospěšné široké veřejnosti- Na VPP byla umístěna osoba patřící do rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

Náhled zaslané informace zde.

Zveřejněno: 08.2.2008
Sejmuto: 23.2.2008