DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ V HRADIŠTI 2014

Letošní dětský maškarní rej se uskutečnil v sobotu 15.2.2014 od 14.00 hodin v místní klubovně v Hradišti.

Návštěva rodičů a dětí byla na naše prostorově omezené možnosti přijatelná. Šlo nám především o radost těch nejmenších. A to se myslím podařilo. Je to vidět i na snímcích, které jsou zde k nahlédnutí.

Jana Bláhová