DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL V BEZDĚKOVĚ 2015

Před necelým měsícem se to v bezděkovské škole hemžilo anděly, betlémy a návštěvníky vánoční výstavy.

 A v sobotu 17. ledna ožila znovu, tentokrát dětským maškarním rejem. Nejrůznější pohádkové postavičky, princezny a zvířátka pod ochranou bojovníků a také zdravotnického dozoru postupně zaplnili parket. Celkem 27 dětí si užívalo své odpoledne plné tance, dovádění, zpěvu, her, soutěží a nechyběla ani bohatá tombola.
Firmě MI-PAL – p. Milan Palečko z Nezdřeva a Kavárně U Johanky v Blatné p. Herberta Zelenky patří velké poděkování za sponzorování kapely Z VRŠKU, která dětem celé odpoledne až do večerních hodin vyhrávala do tance i do skoku a dokonce prověřila i jejich pěvecké dovednosti.
U mikrofonu se vystřídala celá řada skrytých pěveckých talentů, což vždy potvrdil potlesk všech přítomných.
O příjemné prostředí a občerstvení se starali po celý čas členové místního hasičského sboru, ke kterým rovněž směřuje velký dík.
Děkuji všem pekařkám za sladké dobroty a všem, kteří pomáhali při úklidu, výzdobě, přípravě a průběhu celého maškarního bálu. 
Samozřejmě nezapomenu ani na všechny sponzory, kteří jakkoli přispěli na maškarní bál pro děti a do naší bohaté tomboly, bez které by nebyl bál bálem a dětský už vůbec ne. Děti se na tombolu vždy vrhnou a s úsměvy a dojmy z maškarního odpoledne si svojí výhru odnášejí domů.
Děkujeme sponzorům: Truhlářství Karel Čada, Truhlářství Josef Suda, Leifheit s.r.o. Blatná, COOP Kasejovice – Anna Krátká, Drogerie Kasejovice – Dana Jakubčíková, Vinařství Lahofer a.s. Znojmo – Václav Šulc, Dvůr Lnáře s.r.o., Blatenská ryba s.r.o., Bohemia Sport Lion s.r.o. Horažďovice, Obchod Jana Šašková Horažďovice, Lenka Kunešová Řesanice, Vaněčkovi, Šulcovi a Ladmanovi.
Na nějaký čas škola v Bezděkově utichne, ale určitě ji nenecháme dlouho v nečinnosti.
Olga Šulcová