Dětský maškarní bál Bezděkov

Kulturní komise při OÚ Hradiště a SDH Bezděkov připravili pro děti již třetí Dětský maškarní bál v Bezděkově

 Letošní rok byl výjimečný vystoupením Ochotnického divadla Mačkov, které na začátku bálu zahrálo dvě pohádky. Následovala volná zábava se soutěžemi, tancem a nechyběla ani bohatá tombola. Více než třicet dětských masek v doprovodu rodičů si maškarní rej velmi užilo.
Pořadatelé děkují všem kteří se na přípravě bálu podíleli. Do tomboly přispěli: Josef Suda, Karel Čada, Bazar s kočárky paní Antošové, BTF Blatná, Bohumila Ladmanová a členky komise.