Dětské odpoledne s Asfaltem 2013

Každý, kdo si chtěl užít hezké sváteční odpoledne plné tance, her a zábavy, zavítal 5.července do areálu letního kina v Bezděkově.

Připravený parket patřil dětem, kterých se nakonec sešlo 28. Hudební skupina Asfalt měla pro děti připravenou řadu písniček, tanečků a také soutěží. Kromě sladkostí si všichni odnesli i nějakoudrobnou odměnu a diplom za účast. Závěr patřil společnému táboráku a vuřtíkům.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravách a průběhu celého odpoledne podíleli. A děkuji i za finanční podporu hasičskému sboru z Bezděkova a Obecnímu úřadu v Hradišti. Odměnou všem budiž usměvavé tvářičky dětí, které si jistě odpoledne užívaly.
Olga Šulcová