Dětské odpoledne Bezděkov 2012

Kulturní komise při OÚ Hradiště uspořádala ve spolupráci s členy SDH Bezděkov 2. června 2012 v letním kině v Bezděkově dětské odpoledne.

 Děti, které si své odpoledne přišly užít, skotačily při tanci a různých hrách a soutěžích. A zaskotačit si mohli s dětmi i rodiče. Zpěvem, hudbou i soutěžemi je provázela hudební skupina Asfalt. Každý malý účastník si odnesl domů od sponzorů akce drobné dárečky a na závěr nechyběl ani táborák s buřtíky.
Děkuji všem pořadatelům a sponzorům – ALGIDA a PECU Klatovy, díky kterým se mohla tato krásná akce pro děti uskutečnit.
Šulcová O.