Dětská vánoční dílna v Bezděkově

V sobotu 1. prosince 2012 se z místnosti obecního úřadu v Bezděkově linula medová vůně perníku a ozývaly se vánoční koledy proložené dětským smíchem a hlaholem.

Zdobení vánočních perníčků si děti užívaly naplno. A zapojili se samozřejmě i dospělí, kteří děti do vánoční dílny doprovodili nebo se jen přišli podívat a nasát trochu vánoční atmosféry.
Stůl se postupně plnil nazdobenými perníčky nejrůznějších tvarů (ne-chyběla ani postava Mikuláše, čerta nebo anděla) a později se plnila i bříška dětských mistrů perníkářů. Kromě krás-ně nazdobených perníčků si děti mohly domů odnést i postavičky andělíčků, které si vyrobily a dle vlastní fantazie vyzdobily. Všem zúčastněným zářil na tvářích úsměv a věřím, že i spokojenost.
Šulcová O.