Den matek 2015

V sobotu 9.5.2015 se v místní klubovně v Hradišti sešly ženy, aby oslavily svátek matek.

 K jejich oslavě zahrál pan Velišek na harmoniku. Děti z Hradiště si letos připravily básničky o maminkách a zahrály na hudební nástroje. Myslím, že nám roste nová generace hudebníků. Po vystoupení děti podarovaly všechny ženy kytičkou a malým dárečkem. Bylo vidět na všech tvářích, že se odpoledne vydařilo. Dobrá nálada a úsměv, to každého potěší . Rádi se opět sejdeme . Děkuji místním maminkám za spolupráci při přípravě pohoštění.
Jana Bláhová