Den matek 2012

Kulturní komise v Hradišti pozvala všechny maminky a babičky na oslavu dne matek

 Konala se 12.května v místní klubovně. Po krátkém přivítání vystoupily děti s kulturním pásmem, předaly každé ženě kytičku a přáníčko. Pak následovalo malé pohoštění a volná zábava při hudbě pana Baloga. Na této oslavě se všichni dobře pobavili a těší se na další akci.
H.Punčochářová