Bezděkovská škola patřila dětem

V sobotu 19. února řádily děti na maškarním bále v Bezděkově

 Viděli jsme princezny, kouzelníky, berušku, motýla, různé zvířátka a jiné pohádkové bytosti. Při hudbě pana Baloga si děti zábavu velice užívali. Nechyběly ani hry a soutěže se sladkou odměnou, do kterých se s velkým elánem všichni zapojili. Milým překvapením byla i bohatá tombola, připravená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Tímto bych chtěla poděkovat za drobné dárky těmto sponzorům: LEIFHET s.r.o. Blatná, Truhlářství p. Suda, Truhlářství p. Čada, Drogerie Kasejovice p. Jakubčíková, Zelenina Kasejovice p. Růtová, Blatenská ryba s.r.o., Dvůr Lnáře s.r.o., Lucie Eretová, Ladmanovi, Vaněčkovi a Šulcovi z Bezděkova. Velké poděkování si zaslouží i bezděkovské ženy, které napekly drobné cukroví a připravily příjemné prostředí. Místní hasiči zajistili teplo a občerstvení. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale všem, kteří sou účastí přispěli k velmi vydařené akci.
Text a foto: Hana Punčochářová