Adventní dílna v Bezděkově 2019

Adventní dílna je název, který přesně vystihuje to, co se odehrávalo v sobotu 30. listopadu v bezděkovské úřadovně obce v předvečer adventního času.

Pro děti je to čas očekávání a těšení. Díky svým šikovným ručkám si mohou tuto dobu odpočítávat na speciálním perníkovém adventním kalendáři, který si vyrobily. Každý den si pochutnají na vlastnoručně ozdobeném medovém perníčku a andělíček jim jejich sladké počítání hlídá, aby nešidily. Až bude viset perníček na poslední nitce, pak to přijde. Těšíme se všichni. Krásné a požehnané Vánoce.
Šulcová Olga