Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zveřejněno: 18.12.2019