Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zveřejněno: 30.11.2020