Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

Informace o zdrojích informací pro dotace pro domácnosti

Kompletní informace naleznete na níže uvedených odkazech:

Kotlíkové od PK http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace

Zelená úsporám https://www.novazelenausporam.cz/